קורס כוח האותיות והשמות


קורס חצי שנתי
20 מפגשים
של שעתיים אקדמאיות כל שיעור.

 

שיעור ראשון: משמעות האותיות.

 

שיעור שני: המשך משמעות האותיות.

 

שיעור שלישי: סוד המספרים המקודשים ביהדות 3 7 ו 12.
                     משמעות 4 היסודות באסטרולוגיה. אש-אדמה-אויר-מים.


שיעור רביעי: נומרולוגיה קבלית.
                 


שיעור חמישי: יסודות בסיסיים באסטרולוגיה.
                     משמעות החיים והיום לפי 12 המזלות. תורת המצרים 
                     הקדמונים.


שיעור שישי: אותיות דין ורחמים.
                   אנרגיה עולה ויורדת בשם.

 

שיעור שביעי: מ- ל- ך... מוח, לב, כבד,
                    כוחה של האות הפותחת בשם.
                   

שיעור שמיני: דוגמאות לכל אות ואות ומיקומה בשם.

 

שיעור תשיעי: חוסר יסוד מסוים בשם למה הוא גורם?
                     איך האדם מנסה להשלים מצב זה?
                     איך תאריך הלידה יכול לעזור?
                     3 הכוחות באסטרולוגיה פעיל – קבוע – משתנה.
                     ואיך הם קשורים לניתוח השם לפי הקבלה.

 

שיעור עשירי: ניתוח השם לפי משמעות השם עצמו.
                    ולא רק לפי האותיות כשלעצמן.
                    משמעות הניקוד בשם.

 

שיעור אחד עשר: ניתוח כל אות ואות לפני הניקוד.

 


שיעור שנים עשר: התאמות לזוגיות. בדיקת רוב האותיות והתאמתן.
                            התאמה למקום עבודה וקשר בין אנשים.
                            מציאת מחצית משלימה.
                            האם ישנה מחצית משלימה לפי הקבלה?
                            זוגיות לפי הקבלה.


שיעור שלושה עשר: כיצד בוחרים ההורים את שמינו?
                               איך נמליץ לאחרים לקרוא לילדיהם?
                               כמה אותיות מומלצות בשם?
                               כמה יסודות מומלצות בשם?
                               כיצד נתאים את שם היילוד לתאריך הלידה שלו?
                               מציאת החיבור בין ההורים לילדים.
                               הכי חשוב בבחירת שם הוא ההתאמה בין ההורים לילד.
 


  שיעור ארבעה עשר: האם מומלץ להחליף שם?
                                 מהו התיקון שעלינו לעשות דרך השם?
                                 והאם החלפת שם תורמת לכך?-סיפור יונה הנביא.
                                 האם כדאי להחליף שם משפחה?
                                 מה נותן שם שני בשם?
                                 מהו שמי האמיתי באם יש לי 2 שמות?
                                 אם נולדתי בשם לועזי וכעת יש לי שם עברי, מהו שמי?
                                 האם מומלץ לקרוא לאדם בשם קרובים שנפטרו?
                         

 

שיעור חמישה עשר: מציאת תיקון ושורש הנשמה.
                              חלוקה ל 5 "אאביע" בקבלה, ענייני עבודה.
                              חלוקה ל 9 ענייני בריאות נומרולוגיה רגילה.
                              חלוקה ל 7 מציאת פלנטה שולטת.
                              חלוקה ל 12 מציאת תיקון שורש האדם.

 


שיעור שישה עשר: מציאת ייעוד האדם לפי שמו.
                             מציאת גילאים ומעברים בשם.
                             חיזוי עבר הווה ועתיד.

 


שיעור שבעה עשר: מציאת ייעוד וחיזוי אופי ומעברים לפי שיטת המילוי.

 

שיעור שמונה עשר: משמעות אותיות סמוכות זה לזו. 
                             לדוגמא: בשם אברהם האות א' סמוכה לאות ב'
                             לעומת השם אהרן שם האות א' סמוכה לאות ה'
                             מה ההבדלים?

 

שיעור תשעה עשר: תרגולים באבחון לפי כל מה שלמדנו עד היום.

 

שיעור עשרים: התלמידים מתרגלים בנוכחות המורה את החומר המעשי.

 

בהצלחה
נפתלי פרום

סופר, יועץ ומרצה
050-8862052


 © כל הזכויות שמורות
     לנפתלי פרום