קורס מודעות עצמית יהודית
 חומר כתוב זה כבר מזמן כבר היה צריך להעלות על הכתב ולהתחיל להרצות עליו ברחבי הארץ מכמה סיבות. החל מהסיבה שזו הפילוסופיה שלנו כעם יהודי, עם חושב ומתבונן זה כ 3350 שנים. וכלה בסיבה שכיום בתקופתנו עם ישראל חוזר לשורשיו גם אם לא בצורה דתית.

 אני שם לב שבארצנו היפה רוב האנשים החילוניים יש להם זיקה חזקה ליהדות גם אם הם לא מקיימים מצוות. הפילוסופיה היהודית היתה מאז ומעולם חומר מיוחד ומדליק במינו. האמרות השפר והיופי האמיתי של הרבנים וההוגים הגדולים ביהדות היו מאז ומעולם למושא הערצה. ראו בהמשך את המשפטים והמילים המבריקות שבהמשך ובוודאי תסכימו איתי. למתחילים: התכנים: הפילוסופיה היהודית:

1. צדיק ורע לו רשע וטוב לו.
 * מדוע אכן כך הדבר.
 * האם זה רק למראית העין?
 * ומהו צדיק אמיתי.

2. הפוסל במומו פוסל.
 * האדם רגיש לעבירות של עצמו.
 * הנשמה עשתה זאת בכוונה לראות עצמה דרך האחר.
 * מה קורה כשמישהו נקי. האם אז הוא לא חסרונות באחר לעולם? האם הוא נהיה עיוור?
 
3. ואהבת לרעך כמוך.
 * האם כל אהבה היא אהבה אמיתית או שלא.
 * מה זה אומר כמוך?
 * מי חשוב קודם כמוך או רעך?
 * נתינה של הורים לבניהם אמיתית או לא?
 * סודה של נצירה. ומדוע לא לנצור זוהי איננה אהבה.
 
4. מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך.
 * היה מסוגל להתנסות בכל.
 * אל תגרום לאחר להתנסות במה שהוא לא מסוגל.
 * כולל תקשורת בין הזולת.
 
5. הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו וכו'.
 * כל דבר שאתה רודף אחריו נעלם.
 * הסיפור החסידי עם החסיד שברח מהכבוד והציץ.
 * כשאתה רודף אתה מעיד שאתה לא מאמין שהיקום אכן נותן לך את זה בחופשיות.
 
6. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס.
 * נושא ההתחשבנות. אם הוא ייתן אני גם אתן. או אתן כדיוק במידה שהוא נותן לי.
 * כגודל הציפייה כן גודל האכזבה.
 * כיצד לגרום לאחר לתת לנו ככל היותר.
 * הסיבה האמיתית לאכזבתנו מאחרים.
 * נתינה מייצרת אהבה ולא קבלה. (דוגמא מהורים).

7. חכמים היזהרו בדבריכם... ויטעו התלמידים הבאים אחריכם.
 * המסננת שבראש.
 * הפטפטת שבראש.
 * כוחה של מילה ומחשבה.
 * מדוע חשוב לחשוב ולהתבונן לפני שמדברים.

8. אם אין אני לי! וכשאני לעצמי מה אני.
 * אחריות של האדם.
 * ההחלטה של "אני לא קורבן ולא מסכן".
 * האני הרוחני המכיר בעצמו מול האני האגו.
 * לא לצפות לקבל.

9. עשה רצונך רצונו כשי שיעשה רצונו רצונך. בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.
 * כיצד נדע מתי הרצון הוא של האגו ומתי של האלוהים.
 * מתי נוכל לומר מילה והיא תתגשם מייד.
 * מתי נרצה משהו וזה יקרה מייד. בגדר "עוד הם מדברים ואני אשמע טרם יקראו ואני אענה".
 * כוח השאה וריפוי על ידי מילה או הנחת יד.
 * להיות איש אלוהים. סוד המספר 7.

10. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו.
 * מה עושה ביקורת, הפחתות ערך, והערכות.
 * אם אינך מבין מישהו חובה עליך לחוות כדי שתבין. זו דרכה של הנשמה להבין. מהותה הבנה.
 * לעולם למעשה לא תוכל להגיע למקומו כי מקומך לא מקומו.
 * אם אתה שופט אותו למעשה אתה שופט את עצמך.
 * כנראה שיש לך את אותו מעשה עבירה מחיים קודמים. (דוגמאות ממני מחיי הקודמים).
 * לגלות הבנה ואמפתיה (לא סימפתיה) מול כל אחד.
 * פיתוח חמלה ואכפתיות אמיתית לזולת. (אי עשייה זאת מעידה כי אני חושב שאני לא חלק מהאחר אלא אני נפרד).

למתקדמים:
11. כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.
 * כוחו של flow
 * זה עובד אחד לאחד.
 * אהדה ממשות ותקשורת. והבנה.

12. הלל הזקן: "על דאטפת אטפוך וסוף מטיפייך יטופון". (גולגולת נבוכדנאצר).
 * סוד גלגול הנשמות.
 * המחיר שהאדם משלם תמיד גם אם הוא בטוח שהוא צודק.
 * מה שאתה עושה לאחר יקרה לך כדברי מייסד הנצרות.
 * מדוע חשוב לא ללעוג לחסרונות ושיגיונות הזולת. (סיפור עם אברהם לוי מי"ם).
 * אתה יוצר את גורלך. כיצד? על ידי המילים - המחשבות - והמעשים. או על ידי הסכמה או זה שאפשרת לאחר להתנהג אליך כפי שהוא מתנהג.

13. אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך.
 * ביטול הגישה של "כולם חייבים לי".
 * צניעות וענווה מול אסרטיביות.
 * תקיפות ועדינות מול תוקפנות וצניעות יתר או הפחתת ערך עצמית.
 * מהי ענווה אמיתית. ההבדל בין ענוה ושפלות. משה רבינו מול דוד המלך.
 * האחר חשוב מאוד, אך אני לפחות כמוהו אם לא יותר, כי אני המשפיע.
 * אינני גאון או חכם מאף אחד אחר. כי כל אחד אחר גאון וחכם או יצירתי בתחומו.

14. כל שמעשיו מרובים מחכמתו, חכמתו מתקיימת. כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.
 * כוחה של גדילה היא, אחריות עם יישום.
 * ההבדל בין גישת המצליחן לגישת המפסידן.
 * הבנה אמיתית היא לא במודעות או בראש אלא ביישום הלכה למעשה.
 * מהי מודעות עצמית מול הכרה בבעיה.
 * סודם של הנשמות מדוע הם באו לתוך היקום ולא נשארו "בגן עדן".

15. כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו. כל שרוח הבריות לא נוחה הימנו רוח המקום לא נוחה הימנו.
 * בעליונים כבתחתונים.
 * מדוע היו התנגדויות רבות לצדיקים כמשה רבינו, הצדיק מפשיסחא, ועוד.
 * אהדה ואכפתיות וחביבות.אמיתית לכל אדם וכל בריה.
 * כיצד נזהה תכונות אופי של אדם. (לפי מה שהרוב חושב?)
 * כיצד נדע מה חושבים או חשים על אדם מסוים בשמים.
 * למי יש מזל כמובן בשל כך.

16. חביב אדם שנברא בצלם.
 * מיהו הצלם? הגוף או הנשמה?
 * במה הנשמה דומה לאלוהים.
 1. באי ראייתה ובנצחיותה. הוכחות לכך יינתנו בשיעור.
 * כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מי רע? הנשמה או הישות הגנטית?

17. איזהו חכם הלומד מכל אדם.
 * ההבדל בין חכם לגאון.
 * ובלב כל חכם לב נתתי חכמה.
 * ספירת בינה מול ספירת חכמה.
 * חכם לומד הן מעצמו ומניסיונו והן מניסיון של אחרים. ישנם הורים שלא רוצים שילדם יתנסה מעצמו.
 * ההבדל בין אדם חכם לאדם שחי חיים חכמים.

18. איזהו עשיר השמח בחלקו.
 * עושר תלוי בכסף?
 * מהו עושר שאותו לקוחים לקבר.
 * לספר על דבר רצוני להיפגש עם רחל ודברי קובי שדה.
 * שמחת העשייה מביאה את העושר ולא להיפך.
 * כשאתחתן אהיה מאושרת. כשאצא לפנסיה אני אעשה מה שאני רוצה, וכו'.
 * כיצד נלמד להיות מרוצים מכל מצב וסיטואציה. (קבלה אמיתית בעצמך ובזוגיות, ושלמות אישית מלאה).

19. איזהו גיבור הכובש את יצרו.
 * רגשות אדם וייסורי מצפון בכל הנוגע לכסף ומין.
 * מתי זה כן בסדר להיות יצרי ומתי לא.
 * הגדרה של בחירה (יכול שכן ויכול שלא).
 * מי זה היצר? ומתי זה הצורך הטבעי.
 * האם באמת נכון לכבוד את היצר או לנצחו ניצחון מוחלט. ספירת נצח.

למתקדמים שלב ב':
20. מיהו חכם? "אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו בחכמה ובמניין" "אינו נכנס לדברי חברו". "אינו נבהל להשיב" (לא מרגיש שהוא חייב לענות בכלל. אין לו אובססיה לכך) "שואל כהלכה ומשיב כהלכה" (מדבר מה שצריך ולא מפטפט סתם ולא לעניין כדי למשוף תשומת לב). "אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון" (הוא ערני בשיחה לחלוטין, חושב לפני דבריו ומראה אכפתיות) "על מה שלא שמע אומר לא שמעתי" (לא מתבייש לומר אינני יודע. לא מתבייש לשאול אחרים בבקשת עזרה. אומר את האמת לא חש מושפל בחוסר ידיעתו.) "ומודה על האמת וחילופיהן בטיפש". כאן נכנסת אמנות התקשורת של החכם.
1. הקשבתו פעילה.
2. הוא מתעניין באמת במה שהוא שומע.
3. אינו עסוק בלהשיב או להוסיף או במה שיש לו בראש.
4. חי ביושר עם עצמו ללא "פוזות" או "מסכות".
5. דעתו לא חשובה כשהוא מקשיב.
6. דואג שלא ייכנסו גם לדבריו.
7. לא מקשיב לפטפטת של המוח שלו.
8. יש לו שלווה שנימית מלאה.
9. מגלה אמפתיה אמיתית לזולת עם אהדה ואכפתיות.
10. אי אפשר לנצחו לעולם בוויכוח משום שהוא לא מתווכח אלא שואל שאלות.
11. ועוד.. ועוד..

21. שלי שלך ושלך שלך (מידת הצדיק) שלך שלי ושלי שלי (מידת הרשע) שלך שלך ושלי שלי (מידת הבינוני)
 * היצמדות לחפצים ודברים בחיים.
 * היכולת שיהיה לנו הכל מבלי להיות תלוי בהם. הסיבה שעשירים יצרו שוב מחדש לאחר נפילה.
 * אי יכולת לשנות הרגלים והשפעתם על עצמנו ועל הזוגיות שלנו.
 * מה קורה לאחר המוות לנשמה כשהיא אנוכית וקשורה לכוח וכסף.
 * ומה קורה לה בחיים הבאים. האופי של הרך הנולד.
 * נתינה אמיתית ללא ציפייה לקבל.
 * פירגון אמיתי לאחר.
 * נתינת מחמאות ולעשות את האחר גדול וגדול.
 * ההבדל בין אדם שלא מפריע לאחרים אך לא באמת חלק מהעולם ומאחרים. הוא נפרד.
 * הסיפור עם הרב/הכומר שגנבו ממנו וטען שזה לא שלו אלא הוא נתן במתנה לגנב.
 * אי נתינת פרטיות לאחר. שתלטנות וגניבה.
 * אין בעיה בגניבה כל עוד אתה מסכים שיגנבו גם לך.

22. אהבה התלויה בדבר בטל דבר בטל אהבה.
 * למה מתכוון בעל פרקי אבות?
 * האם ישנה אהבה ללא "דבר" או "סיבה"?
 * ויתורים ופשרות ללא תנאים.
 * מדוע חשוב לתת לפני שאנו מקבלים?
 * תן לעולם ואז העולם יחזיר לך גם על ידי אדם או מישהו שאינך מכיר כלל וכלל.
 * לעולם לא להתבייש לקבל, זה תלוי בנתינה אמיתית.

23. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
 * חוק הסיבה והמסובב.
 * פזר טוב בעולם ואז הוא יחזור אליך ואינך יודע אפילו כיצד.
 * פזר רע בעולם גם אם אתה בטוח שאתה צודק וגם על זה תחטוף.
 * כוחם של אנרגיות טובות מול אנרגיות שליליות.
 * כוחה של עין הרע. על מי היא משפיעה ועל מי לא.
 * מה שאתה נותן ומשדר לעולם זה מה שאתה מקבל בחזרה.

24. מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב.
 * אם קורים לך דברים רעים פשפש במעשיך.
 * חיים הנוכחיים מול חיים קודמים.
 * מהו מזל? זכויות שלנו מהעבר או מהווה...
 * כיצד למשוך שפע תמידי.
 * תפקיד השוטרים והשופטים מול אנשי החסד והעזרה והרוח.

25. על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.
 * במילים אחרות
1. ידע ולימוד.
2. עשייה ויצירה.
3. מעשי החסד ונתינה אמיתית.
 * מדוע חשוב ללמוד? אחריות ידע ושליטה.
 * מדוע נברא העולם בכלל? כוחה של יצירה.
 * כל העולם שווה רק בשביל לעזור למישהו. הרבי מפיסצנא.
 * אין שמחה גדולה יותר מאשר לעזור למישהו

26. אין שלם מלב שבור. אין ישר כסולם עקום ואין דבר עקום מבדיחה על חשבון מישהו. (הרבי מקוצק)
 * מהי שלמות?
 * האם הישר אכן ישר? הרצון להיות נורמלי וכמו כולם.
 * לשון הרע ורכילות.
 * צד שלישי מהו.

27. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס.
 * עשייה לשם העשייה. עזרה למען עזרה מבלי לחשוב על מה אני אקבל מזה.
 * היכן נמצא השכר? כבר בעולם הזה מההנאה הרוחנית של הנתינה.
 * כנ"ל בזוגיות ובכל מקום.

28. עשה לך רב וקנה לך חבר.
 * זה יכול להיות ספר בשלב מסוים.
 * אתה חייב מדריך חי ולא מת.
 * חבריך יכולים להיות גם הרב והמדריך שלך.
 * מדריך רוחני מול חדריך חי.
 * חבר זה דבר שצריך להשקיע בו גם כסף או כל דבר חומרי.
 * תוכל להחליף כמה רבנים שתרצה אך חבר לא סתם התחברת אליו. שמור עליו הוא "עלה לך" כסף כי קנית אותו.

29. הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע.
 * לא תוכל להישאר טהור ונקי אם תתחבר לאדם שלילי.
 * עם זאת גם הרשע כנראה יידבק מעט ממך אם אתה צדיק אמיתי.
 * נתק קשרים לא בריאים.
 * התרחק מגורמים מדכאים או מאנשים ביקורתיים ועושי הפחתות ערך למיניהם.
 * התרחק מאנשים בעלי מניעים לא נקיים.
 * אל תהיה צודק, ברח משכן רע.
 * שלושה הקב"ה שונאם.. האי דביש לה בהאי מתא ולא אזיל למתא אחרינא.
 * הנזק שיעשה לך השכן רע לא שווים את מידת ההצלחה באותו המקום.

למתקדמים שלב ג':
30. הוי מרבה לחקור את העדים.
 * אל תקבל כל רכילות גם אם היא מרושעת וגם אם לא.
 * אל תסכים לשמוע דברי הבל על הזולת.
 * אתה עצמך אל תדבר סרה באף אחד.
 * תמיד הקשב לשני הצדדים. לעולם אל תקבל רק צד אחד.

31. יפה תלמוד תורה עם דרך שיגיעת שניהם משכחת עוון.
 * מין היא סובלימציה של יצירה. כשאתה עסוק באמת אתה שוכח ממין.
 * סוד המגן דוד שביהדות. שילוב מאוזן בין רוח לחומר.
 * הצדיקים מחבבים את כספם. יעקב אבינו חזר על פכים קטנים.
 * מהו רוחני אמיתי? (אחריות)
 * עזרה אמיתית ניתנת רק כשאתה עשיר ובעל יכולת.
 * האם עשירים הם רוחניים או שמא רק גנבים ואנוכיים?

32. שאל רבי את תלמידיו מהו החשוב בעולם? אמר אחד שכן טוב. השני אמר הרואה את הנולד. (להיות חכם) השלישי אמר חבר טוב. הרביעי אמר עין טובה. אמר הרבי רואה אני שבכלל דבריו (של הרביעי רבי אליעזר) נכללים דבריכם.
 * מדוע עין טובה חשובה?
 * מהי באמת עין טובה? (פירגון?)
 * לראות את הטוב שבכל דבר.
 * לראות את פני אלוהים ולא את אחוריו.
 * עין טובה מביאה לראיית והבנת האל.
* לא לראות רע באחר.

33. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה.
 * כיון ששנה נעשית לו כהיתר.
 * כוחו של הרגל לטוב ולרע.
 * לעבירות יש חברים. וגם למצוות. אתה גורר אליך אנשים כמוך. * דומה מושך דומה ושונה דוחה שונה.
 * הסיבה להיוולדנו להורים מסוימים, למדינה ועיר מסוימת.

34. אל תרצה את חבריך בשעת כעסו. ובשעה שמתו מוטל לפניו. ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו.
 * לדעת להניח לאחר ברגעים מסוימים.
 * לדעת מתי צריך לדבר ומתי עת לשתוק.
 * כשאדם כועס הוא לא מקשיב הוא רוצה רק להטיח ולהאשים לכן אין תקשורת בהגדרתה.
 * כשהמיינד השפוי של האדם לא בשיאו אין מקום לכלום.
 * הנח לאדם כשהוא לא חש שהוא לא במיטבו.
 * כנ"ל לגבי זוגיות ולבני זוג.
 * אפשר לחבריך לעשות עבירה אם זה נכון עבורו. אל תדון אותו הישאר חבר.
 * המילה חבר חסר בה את הניקוד שבתוך האות ב'. היוצרת מילת חיבור שלם. מדוע?

35. הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם.
 * הקנאה והאווה מהכבוד מחולקים לכל גילאי האדם. ילדות, נערות, ובגרות.
 * מה הפירוש מוציאים.. מהיכן הם מוציאים?
 * ונכרתה הנפש ההיא מעמה. מהיכן נכרת הנשמה אם היא נצחית? (מהמשחק)
 * מתי קנאה כן טובה? מתי תאווה היא מצוינת? מתי כובד הוא מעולה?
 * תלמיד חכם שאין בו שמינית שבשמינית שבגאווה...
 * תלמיד חכם שאין בו דעה נבלה טובה הימנו.
 * מדוע הכניס משה רבינו את קורח ועדתו באדמה?

36. 4 דרגות הן. נוח לרצות וקשה לכעוס. (יצא שכרו בשכרו) צדיק. קשה לרצות ונוח לכעוס. (יצא הפסדו בהפסדו) רשע מרושע. נוח לרצות ונוח לכעוס. (יצא שכרו בהפסדו) קשה לכעוס וקשה לרצות. (יצא הפסדו בשכרו)
 * אלו הם מעשי בני האדם ומהלכיהם בחיים ביחסם לחבריהם.
 * הייה רך ביחסיך עם בני האדם. זהו החומר הממיס ביותר עלי אדמות.
 * הייה אתה חזק ואסרטיבי ומתוך עוצמה הייה וותרן ורך.
 * החולשה שלנו מביאה אותנו להיות רעים.

37. כל המרחם על רשעים סופו שנעשה אכזרי.
 * כל סודות העזרה. נתינה, קבלה, ודרישה.
 * לא עוזרים למי שלא מבקש עזרה או לא רוצה עזרה.
 * לא עוזרים לאדם שאינו תורם לעולם בחזרה.
 * לא עוזרים לאדם שלא לוקח אחריות על חייו או לא מוכן לרחת אחריות על החיים שלו. עזרתך הולכת לפח.
 * 4 סוגי חליפין.
 * הסיבה לילדים אנוכיים ואגואיסטים.
 * ההבדל בין רחמנות לרגשות טבעיים.
 * ההבדל בין רגש לרגשנות. הסוד בין גברים לנשים.
 * איך אלוהים רואה את כל הסבל בעולם ואינו מתמלא רחמים?
 * איך ומדוע אלוהים לא התערב בשואה?

38. 4 דרגות הן: הרוצה שיתנו אחרים והוא לא ייתן עינו רעה בשלו. הרוצה שהוא ייתן ולא ייתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים. הרוצה שהוא ייתן וגם אחרים ייתנו חסיד. הרוצה שיתנו אחרים והוא לא ייתן מאומה רשע.
 * מהו חסיד?
 * מהו צדיק?
 * ומיהו רשע?
 * כיצד זה מתבטא בחיי היום יום?
 * מדוע כשאינו רעה רק בשלו או רק בשל אחרים הוא איננו בגדר רשע?

39. הלומד מחבריו פרק אחד ואפילו פסוק אחד צריך לקרוא לו רבי מורי ואלופי.
 * סוד הכרת הטוב.
 * היכולת להבין שלקבל משהו קטן ממישהו אחר הן בתשלום והן שלא היא דבר גדול.
 * אך אחד לא חייב לנו כלום. הכל בחסד.
 * הכל למעשה הוא עזרה גם אם נדמה שלהוא היו כוונות אנוכיות ולא טהורות.
 * כוחה של נתינת פירגון ועזרה הדדית.
 * חבר משמעו מישהו שממנו אנו גדלים ולומדים.

40. קנאת סופרים תרבה חכמה.
 * הקנאה היחידה שמותרת ועוד מומלצת.
 * הסיבה לנישואין לרוב קשורה לקנאה באופי של בן הזוג. אך תמיד זוהי הסיבה לבעיות אח"כ.
 * כשאת משיגה את האופי של בן הזוג את כבר אינך מעריצה בו כלום יותר.
 * אז מהי קנאת סופרים אמיתית? נצחית או רגעית? מהי קנאה נצחית? למתקדמים

שלב ד':
41. "וראית את אחורי ופניי לא ייראו". "ומדוע יראתם לדבר בעבדי במשה בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו ותמונת יהוה יביט".
 * ההבדל בין מודעות עצמית בכל רגע נתון באספקלריה המאירה מול אספקלריה שאיננה מאירה.
 * ההבדל בין הכרת ערך הבעיה למודעות עצמית.
 * האם ניתן לראות את אלוהים מאחוריו או את פניו? למה כוונת הפסוק?
 * מדוע אף יהודי מאז ועד היום לא נהיה כמו משה רבינו ביכולות שלו?
 
42. משה הורג את המצרי, מטביע את המצרים בים, מכניס את קורח ועדתו באדמה, העניש את בני ישראל ואמר להם כולכם תמותו במדבר ורק בניכם ייכנסו לארץ ישראל. ולמרות זאת הוא זוכה לשוחח עם אלוהים פנים בפנים ואין לו שום רגשות אשם וייסורי מצפון.
 * מה עושים לנו רגשות אשם, מניפולציות, וייסורי מצפון?
 * כוחה של שלמות אשיית מלאה.
 * סוד העידנים. ועידן הדלי כיום.
 * האם באמת התנ"ך מתכוון לחוק הפעולה והתגובה או לעונש אמיתי?
 * לעולם אל תהסס לפגוע באחר מתוך מטרה נכונה וצודקת.
 * כשלא צריך להפעיל רחמים לא מפעילים אותם.
 * סוד ספירת נצח. צד ימין שבעץ החיים.

43. יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו.
 * מה צריך לעשות כדי לקבל חכמה.
 * חכמה קשורה ללב. (ובלב כל חכם לב נתתי חכמה).
 * אכפתיות אמיתית לזולת היא יראת שמים והקשר שלה לחכמה.
 * אם אדם רוצה חכמה עליו להיות ירא שמיים. למה הכוונה?

44. ראשית חכמה קנה חכמה ובכל קנייניך קנה בינה.
 * החכמה היא להמשיך לרכוש חכמה.
 * את זה אתה לוקח איתך לכל חייך הנוכחיים והעתידיים.
 * זהו הנכס האמיתי שהוא אתה ולא קנייניך החומריים.
 * אדם משקיע על ביתו מליון דולר ועל נפשו כמעט כלום.
 * אדם מרוויח בשנה כ 100000 ₪ עד 250000 ₪ ועל נפשו הוא משקיע בקושי %1.

45. חכמות בחוץ תרונה. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת יהוה ודעת אלוהים תמצא.
 * האמת נמצאת כל הזמן רק צריכים להקשיב לה.
 * לכל אדם יש מסר עבורך. הקשב!
 * ההרגל של התגוננות והתקפה כשאומרים או מעירים לנו משהו במקום לקבל.
 * לקבל מבלי להסכים.
 * התכוונות אמיתית עם אמונה יוקדת מביאה כל מה שרוצים.
 * התכוונות נגדית או מטרה נגדית או כוזבת מרחיקה את התוצאות והמטרות.

46. והייתם נקיים מיהוה ומישראל. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם.
 * אני עושה מה שטוב לי ולא אכפת לי אם מישהו נפגע.
 * אני לא אחראי לכך שנפגעת מדבריי זה שלך ולא שלי. זה מצביע על אי לקיחת אחריות על הזולת.
 * חשוב לומר לאחרים דברים כך שדברינו יישמעו ולא רק ייאמרו.

47. כי את אשר יאהב יוכיח וכאב את בן ירצה.
 * מדוע הקב"ה מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה?
 * מיהו המקפיד באמת?
 * מהות האלוהות.

48. אל תהי חכם בעיניך - ירא את יהוה וסור מרע.
 * ישנם אנשים שלא עושים רע לאף אחד אך הם לא תורמים לחברה במאומה.
 * היה חכם ולא צודק.
 * חייה חכם ולא הייה חכם.
 * התחכמות מולידה רוע.

49. אל תאמר לרעך לך ושוב ומחר אתן, ויש איתך.
 * הונאת דברים.
 * שקרים שהורים אומרים לילדיהם ועוד דורשים מהם לא לשקר.
 * התנהג ביושר מוסרי נעלה יותר מהרגיל.
 * אל תאמר דבר שאינך מתכוון אליו שמא יקרה לך מה שאתה אומר.
 * סיפור רבי עקיבא שדחה את בעל חובו 3 פעמים. למתקדמים שלב ה':

50. עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך.
 * שליטה טובה.
 * תקשורת טובה.
 * מצביע על יושר ואמת.
 * יכולת עימות גבוהה.

51. יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים.
 * לרוב בני אדם אומרים "לא אכפת לי מאחרים" "זה לא תפקידי".
 * לכל אחד אחריות מלאה על הסביבה.
 * עניי עירך קודמים כי יש לך אחריות על הסביבה.
 * לתת מהיכולות שלך לאחרים חשוב ביותר.
 * הידע לא נעלם למעשה לעולם. הוא חוזר בזיכרון של בני האדם מגלגול לגלגול.

52. לך אל הנמלה עצל ראה דרכיה וחכם.
 * כוחה של יצירה ועשייה.
 * חוסר מטרות בחיים.
 * הסיבה לבעיות היא, כי אין לנו מספיק בעיות. * תפוקה יוצרת מורל ולא להיפך.
 * מכל אחד יש מה ללמוד רק צריך לרצות לראות זאת באמת.
 * הייה מעוניין ולא מעניין.
 * אל תצטדק אלא הקשב באמת לאחר.

53. אל תחמוד יופייה בליבה (הכוונה היא לאשת איש). לא תחמוד אשת רעך... וכל אשר לרעך.
 * האר"י אומר שלגנוב זה כמו לשכב עם אשת איש. כי זה להיכנס לרשות שלא שלך.
 * האם עלינו להתנגד לרגשות הטבעיים שלנו?
 * מה ההבדל בין חמדה לבין צורך או תגובה רגשית?
 * אי ההכחשה לרגשות טבעיים.
 * היצר הרע מנצח אותנו בהכחשות.

54. אל תוכך לץ פן ישנאך. הוכח לחכם ויאהבך.
 * כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע.
 * יהב חוכמא לחכימין.
 * ובלב כל חכם לב נתתי חכמה.
 * תן לחכם ויחכם.

55. ברוב דברים לא יחדל פשע.
 * דיבור על דבר טוב על מישהו עלול להביא גם למעט לשון הרע.
 * לשון הרע ורכילות.
 * מעשיים גדולים על דיבורים.

56. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. (מגילת איכה)
 * מי הגורם לגורל שלנו.
 * אופי וגורל. האם יש קשר?
 * מי או מה האחראי לגורל הפרט והכלל.

57. מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם.
 * צד שלישי.
 * הולך רכיל וסכסכן.
 * המתערב.
 * עוסק בעניינים לא לו.
 * רשע הרואה הפוך מהאמת.

58. לשון רכה תשבר גרם.
 * עוצמת הרכות.
 * הייה רך וגמיש.
 * עץ הארז מול השיבולת.
 * אמנות התקשורת וההקשבה לצליל ולטון הנאמר.
 
59. גם ענוש לצדיק לא טוב.
 * עונש מה תפקידו בחברה.
 * מה הפיתרון אם אין עונש.
 * עיר מקלט ביהדות.

60. שנאה תעורר מדנים.
 * כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.
 * על כל פשעים תכסה אהבה.
 * אהבה מקלקלת את השורה.
 * flow אחד יוצר flow מדויק אצל האחר.
 * זה לא כולל את ענייני המין.

 61. תֻמת ישירם תנחם.
 * רגלי חסידיו ישמור.
 * צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו.
 * חישבתי דרכי ואשיבה רגליי.
 * רגליו של דוד המלך היו מוליכים אותו לבית המדרש.
 * רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ליה.
 * אפילו קירותיו של אדם מעידים עליו.

62. גם אויל מחריש חכם יחשב.
 * כוחה של שתיקה.
 * כוחה של הקשבה אמיתית ולא שתיקה מתוך מוגות לב.
 * בדיקת המניעים האמיתיים לרצון שדלנו להשמיע את קולנו ולתקשר.

63. בז לרעהו חסר לב ואיש תבונות יחריש.
 * גם אם שואלים אתכם על מישהו כלשון הרע אל תענו.
 * הפוסל במומו פוסל.
 * הפחתות ערך וביקורת.
 * האם שתיקה כאן כהסכמה?

© כל הזכויות שמורות לנפתלי פרום