הרצאות בנושא קבלה
1. מבוא לתורת הקבלה.
 
* מדוע הקבלה מייחסת עצמה לקבלה ולא לנתינה הגבוהה לכאורה ממנה.
 * נתינה מול קבלה. עזרה בשלושת הרמות. נתינה, קבלה, דרישה.
 * אנו חיים בצורה שבו אין לנו ההסכמה לקבל באמת.
 * הפחתות ערך לקבלה. "לא היית צריכה לטרוח כך עבורי"...
 * הפחתות ערך לעצמי. "אני לא באמת כזו שווה או יפה" "אני סתם אחת...".
 * בכל קבלה ישנה נתינה הן לתחושה העצמית והן לאחר.
 * כשאנו מקבלים מהאחר בשמחה אנו יוצרים אצלו תחושה טובה של נתינה.
 * מדוע הורה אוהב את ילדו יותר מאשר הילד את הוריו?
 * הקשר בין קבלה לאגו. "דחיית סיפוקים"... חשיבה על העצמי...
 * היכולת להתמסר באמת לאחר כמו תלמיד לרב ואישה לבעלה קשורה לנתינה.

2. סוד המספרים 3 - 7 - 12 ביהדות.
 " 39 הדברים שהמספר 3 מיוחס אליהם.
 " 49 הדברים שהמספר 7 מיוחס אליהם.
 " 10 הדברים שהמספר 12 מיוחס אליהם.
וגם סוד המספר 10, סוד הקובייה, השבת, המגן דויד, 7 רמות הבריאה מהדומם לאיש האלוהים, סוד 12 המזלות, 12 הכוחות הפועלים ביום יום ובמשך כל החיים.

3. צדיק ורע לו רשע וטוב.
 * מה ההגדרה של צדיק ורשע בקבלה.
 * צדיק אוכל לשובע נפשו ובטן רשעים תחסר.
 * האם לצדיק באמת רע או שזה רק בעינינו המתבוננים?
 * מראית העין במקום "כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב".
 * אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא האם אמנם?
 * האם הצדיק "משלם" עבור תיקוניו מחיים קודמים שלו?

4. סוד גלגול נשמות.
 * נשמות תועות ונשמות מזוככות.
 * מה קורה כשמתים?
 * מדוע אנו לא זוכרים את החיים הקודמים שלנו?
 * הקשר בין אופיינו כאן בכדור הארץ למה שקורה בין החיים ובבחירת הורים.
 * מתי נכנסת הנשמה לגוף?
 * מהי ישות גנטית?
 * "פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים" מה הכוונה?
 * כל אדם מוערץ אנו משורש נשמתו.
 * אין בן דויד בא עד שיכלו "כל" הנשמות שבגוף.
 * האם נשמות נמצאות בחיות או צמחים?
 * כל דבר שאנו חושבים, מדמיינים, או משתוקקים אליו אנו היינו זה או נהיה זה.
 * כל מה שהמוח מסוגל לדמיין היה או הווה או יהיה.
 * מהי מטרת הבריאה?
 * סוד המטרה והאתגר.
 * האם נשמות להוטות להיות בגוף או כפי שהרבה חושבים שלא?
 * מהי ידיעה? מדוע יש לנו בכלל תמונות במיינד?
 * חלקי המיינד של האדם ומה הוא סוחב איתו לחיים הבאים.
 * מדוע אנו נולדים בזמן מסוים? להורים מסוימים? ליבשת מסוימת?
 * האם נשמה היא זכרית או נקבית?
 * האם אנו נולדים תמיד לאותו מין זכר או נקבה?}
 * דוגמאות מאנשים שראו חיים קודמים שלהם.
 * מדוע לכל אחד מאיתנו יש קשר מיוחד לאיזה בן דוד או דוד או אחיין?
 * איך משחררים נשמה תקועה? הבעש"ט בתפילת יום שישי עד כניסת השבת.
 * מה לעשות אם אתם מרגישים נשמה בבית או במקום מסוים?
 * מה לעשות כדי לקבל נשמה טובה או גבוהה עבור ילדיכם? האופי, הסקס, האהבה, הרוחניות ומידות טובות כל אלו הם שקובעים.
 * מדוע אנו לפתע פתאום אוהבים אדם שלפתע ראינו או לחילופין לא סובלים אותו?
 * שאלות הקהל....

5. סוד מעשה בראשית.
 * אנשי ההלכה לא נחשבים לאנשי קבלה לרוב. מדוע?
 * האם הקבלה רואה באור אחר את סיפורי בראשית?
 * מה מייצג אדם הראשון?
 * מה מייצגת חווה?
 * הפן הזכרי מול הפן הנקבי שהאדם נהיה מנותק ממנו בעקבות עבירותיו.
 * מדוע נוצרה חווה? אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך" (תהילים)
 * תפקיד האישה מול הגבר בקבלה.
 * מדוע חווה היא זו שחטאה ולא האדם? איזה פן באישיות מייצגת חוה?
 * והיו לבשר אחד... למה הכוונה?

6. נוח והמבול.
 * האם הכוונה לאטלנטיס? האם היו עוד שואות בכדור הארץ?
 * מה גרם תמיד לשואות אלו ומי ניצל מהם?
 * מה קורה בתקופתינו האם אנו מועדים למצב זה שוב?

7. היכן מוזכרת ביהדות סוד המזלות והקשר בינה לבין הקבלה.
 * שמור את חודש האביב.
 * חנוכה יוצר תמיד בפרשת מקץ.
 * ספר היצירה.
 * ספר רזיאל המלאך.
 * סוד המזלות בספר אוצר המדרשים.

8. סוד העידנים. {מהו עידן הדלי?}
 * השפעת העידנים על כדור הארץ.
 * משך כל עידן 2000 שנים.
 * השפעתו על הרפואה, פילוסופיה, חינוך, תרבות, וקידמה.

9. סודם של 10 הספירות.
 * משמעות ופירוש הספירות בפשטות.
 * השפעתם בחיי היום יום.
 * כיצד נשלוט בהם כדי לשפר את חיינו ולעשות תיקון?

10. מהו תיקון?
 המקובלים דיברות הרבה על תיקונים ועל גורל קשה העובר על האדם כתיקון למעשיו בחייו אלו בחייו הקודמים שלו. מתי כל זה נגמר? האם יש סוף לזה? תיקון פירושו שינוי וניקוי קרמה

11. ניסיונות האדם.
 
* מדוע אלוהים מנסה את אברהם?
 * מדוע אלוהים מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה?
 * מדוע האדם זקוק כלל לניסיון?
 * מדוע נעשה כך לאיוב הצדיק?

12. סוד סיפורו של יונה הנביא.
 * מה קורה כשאדם לא מתמודד עם בעיה מסוימת בחיים אלו.
 * האם נכון שאדם מתקן עצמו על כל דבר רק 3 פעמים?
 * מדוע ישנם נשמות שפלות?

13. הסוד הגדול לסבלותיו של האדם.
 * בפרק זה נלמד להבין בשיטה קבלית מה שורש בעיותיו או צרותיו של האדם.
 * כיצד יוכל האדם אם בכלל להתעלות מעל גורלו.
 * "הכל צפוי והרשות נתונה". האם אכן כך הוא הדבר?
 * אנוכיות ובורות אם כל חטאת.
 * שורש אי השלמות האישית.
 * סוד עבירות ונצירות.
 * מדוע לכל אדם אופי וגורל שונה? מי האחראי לכך?
 * "מפי עליו לא תצא הרעות והטוב" (מגילת איכה) האם זה נכון? האם זה מציאותי?
 * כיצד יוכל האדם לשפר את יכולותיו כדי להתעלות מעל עצמו?
 * "אין מזל לישראל" "ישראל מעל המזל" האם זה אכן כך? אז מדוע קשה לנו כעם?
 * מדוע עם ישראל נקרא בשם זה?
 * תפקיד היהודים בעולם. "והייתם לי עם סגולה מכל העמים". (לא כתוב שאנו עם נבחר אלא עם סגולה. מה ההבדל?).

14. "ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור".
 * צדיק גוזר ואלוהים מקיים.
 * "עוד הם מדברים ואני אשמע טרם יקראו ואני אענה".
 * כוחה של מילה.
 * סוד כוח המחשבות.
 * מדוע רק הצדיק זוכה לכך?
 * האם בכל זאת גם האדם הפשוט חי כך? אז מה ההבדל בינו לבין הצדיק?
 * הצדיק חושב רק על הטוב ואילו האדם הממוצע חושב גם על הרע.
 * כוחם של אנרגיות ו flow

15. סוד סיפור יוסף ואחיו.
 * מה המסר מאחורי סיפור זה?
 * מה שגרמת לאחר יקרה לך.
 * ואהבת לרעך כמוך. למה הכוונה בקבלה?
 * המחיר שיוסף שילם בעד אופיו והמחיר של אחיו ששילמו.
 * מה הם שילמו לאחר כ 1500 שנים? (10 הרוגי מלכות).
 * מדוע סבל גם יעקב מכך? זה היה סיפור של בניו. מדוע הוא 22 שנים היה בסבל.
 * כוחה של אחריות.

16. והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה.
 * מדוע התורה טוענת שגדולתו של משה היא ענווה ולא זה שהוא ראה את אלוהים.
 * מה הפירוש לראות את אלוהים פנים בפנים כשאין לאלוהים דמות או צורה.
 * וראית את אחורי ופניי לא ייראו מול פנים בפנים דיבר אלוהים עם משה.
 * מהי ענוה? מול צניעות או שפלות ערך.
 * מדוע לא זכה משה להיכנס לארץ הבחירה?
 * מה התפלל משה? ומדוע התפלל 517 תפילות?
 * גדולתו של משה.
 * סיפור צייר ערבי שצייר את משה רבינו.

17. סוד הטהרה ביהדות.
 * הטהרה שבפרשת תזריע מצורע.
 * לנידה, יולדת, צרעת, הוצאת נקבים.
 * הכוללת יושר פנימי מוסרי גבוה כדי לנקות את הזוהמה של האגו.
 * כיצד האדם מגיע לתחושה של ניקיון אמיתי ורוחני.
 * האם המקווה אכן מטהר? מאמר של רבי יוחנן בן זכאי אודות הדבר.

18. האם יהודי נשאר תמיד יהודי?
 * שאלה חשובה ומעניינת... לא לבעלי לב חלש.
 * כאן נמצא סלע המחלוקת בין אנשי ההלכה לאנשי הקבלה.
 * מדוע עם ישראל הוא לא הרוב בעולם?
 * האם הרוב צודק?
 * מדוע הולכים לפי הרוב?
 * האם יהודים כעם חש להם תיקון עם עמים אחרים?
 * האם העם היהודי אחראי לשנאה כלפיו?
 * והאם לקבוצה יש אחריות כקבוצה?
 * ישראל ערבין זה לזה. למה הכוונה?
© כל הזכויות שמורות לנפתלי פרום
 * מהי הערבות הזו?
 * מדוע האדם לא יכול להתנער ממה שקורה לאחיו או לשכנו או למישהו מעמו?
 * כוחה של הגברת האחריות.
 * מהו תפקיד היהודי בעולם העתיק ובתקופתינו הנאורה?

19. סוד שם האלוהים י-ה-ו-ה.
 * המילה יהודי מורכבת משם אלוהיו.
 * היה הווה ויהיה.
 * סוד המספר 4 ביהדות.
 * אלוהים אבא אימא וילד.
 * אין סוף, 3 עליונות 6 תחתונות והתוצאה.
 * אותיות אהוי בסוד האותיות. אותיות תנועה.
 * סוד השם "אהיה אשר אהיה". המורכב גם מאותיות יהוה.
 * האות י' והאותיות "הוה".

20. נושאים כלליים:
 * מי הם בני האלוהים שבתנ"ך?
 * מה היה חסר לנשמות בגן עדן או מוקדם יותר?
 * מי ומה הם מלאכים, שרפים, וכו'?
 * יכולת יציאה מתוך הגוף כמשה על הר סיני.
 * יכולת לנוע לעבר ולעתיד כרצונך ללא הגבלה, כמשה שראה את רבי עקיבא.

21. שאלות הקהל.
 * נושאים ושאלות לבחירת הקהל.
 © כל הזכויות שמורות לנפתלי פרום