ספר זה הוא ספר נוח ופשוט לקריאה.


 


ניתן רק לחפש את שמו של האדם הרצוי ומייד תינתן לכם מספר מאפיינים חשובים על אודות אותו אדם.


 


זהו ספר רב מכר זה כמה שנים.


 


בספר זה  כ 500 שמות ולכל אחד ואחד מהם ניתוח אופי אישי ומרתק במיוחד.